- VSS-VOZAČKI STRUKOVNI SINDIKAT

VSS- VOZAČKI STRUKOVNI SINDIKAT
Go to content

Main menu:

***stranice djelomično funkcionalne***


ZAVRŠILI ROKOVI ZA POTPISIVANJE U PROSTORIMA SINDIKATA/UDRUGA SA KOJIMA VSS USKO SURAĐUJE ZA "SUGLASNOSTI"eBLOKIĆ-a
Ukoliko ćemo biti u mogućnosti osigurati još prostora i vremena za "nečlanove" VSS-a, suglasnosti će se moći potpisivati isključivo u prostorima VSS-a i biti će te pravodobno obavješteni o terminima potpisivanja
NOVOSTI_***TKU & ZOR - ZET & HOLDING*** NOVO
Obzirom da se je pokrenula (i završila) procedura po pitanju utvrđivanja reprezentativnosti sindikata koji djeluju u ZET-u i nakon koje je utvrđena reprezentativnosti dva sindikata, sada smo u poziciji (govorimo o našem sindikatu-VSS-u) da više nemamo status reprezentativnosti, mi iz VSS-a nismo u prilici utjecati direktno na proces postizanja novog KU za zaposlenike ZET-a. Nastojati ćemo "indirektno" utjecati na postizanje što povoljnijeg statusa tj. prava u budućem KU, no sa vrlo malo, gotovo nikakvog utjecaja na odredbe tog i takvog novog KU.
Razlog zbog kojeg nismo ni pokušali postići status reprezentativnosti VSS-a je taj što odredbe Zakona o reprezentativnosti jasno govore da se za dokaz (isključivo i samo za utvrđivanje reprezentativnosti) mora priložiti dokaz o plaćanju članarine, a mi u VSS-u nikada nismo imali članarinu i ta činjenica je bila glavni razlog zašto nismo reprezentativni.
Bili smo protiv novog utvrđivanja reprezentativnosti (a time i čitave procedure koja nas vodi u isključivo nove pregovore o novom KU "iz nule"). Suprotno našim stavovima koji bi vodili ka zadržavanju TKU-a i prava iz njega, neki sindikati su krenuli drugačijim putem i to pravo im nitko ne može osporiti jer je Zakon o reprezentativnosti tako osmišljen i kreiran i mi smo sa pravne strane apsolutno nemoćni da spriječimo formiranje novog PO sindikata, utvrđivanje "Protokola" i u konačnici donošenje novog KU i stavljanja "starog TKU-a" izvan snage.
Nadamo se da će sindikati kojima je priznata reprezentativnost biti dovoljno mudri i uspjeti u najmanju ruku zadržati prava iz "starog TKU-a" tj. eventualno poboljšati prava radnika ZET-a. Mi ćemo iz VSS-a dati sve što možemo da ih podržimo i naravno, želimo da se uspije u poboljšanju prava radnika.
Osnovica će tako i tako morati otići na razinu minimalne plaće, no nadamo se da će PO sindikata uspjeti postići i više od toga.
 
Copyright 2017. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu